سبک زندگی



۶ اصل اساسی پیلاتس

آشنایی با قواعد اصلی پیلاتس

اصول پیلاتس: مرکز گیری، تمرکز، کنترل، دقت، نفس و جریان برای بسیاری این شش اصل، پایه و اساس روش پیلاتس برای تمرین است. کاربرد آنها در ورزش پیلاتس باعث منحصر به فرد شدن این ورزش در جهان شده است. توجه داشته باشید ژوزف پیلاتس مستقیما اصول پیلاتس ...